ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT// We will be closed during 29th Dec 2018- 1st Jan 2019 for New Year festivals and we will be open on 2nd Jan 2019// บริษัทจะปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค 61ถึง 1 ม.ค 62 และจะเปิดทำการในวันที่ 2 ม.ค 62
 
  2019-01-22 17:31:13    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 31.70 31.83
  USD 50 31.65 31.83
  USD 5-20 31.55 31.83
  USD 1-2 31.00 31.83
United Kingdom
  GBP 50 40.75 41.05
  GBP 5-20 40.65 41.05
EURO
  EURO 100-500 36.00 36.10
  EURO 50 35.95 36.10
  EURO 5-20 35.90 36.10
Japan
  JPY 0.2905 0.2920
Switzerland 1000
  CHF 31.65 31.85
Australia
  AUD 22.50 22.70
New Zealand
  NZD 21.25 21.70
Canada
  CAD 23.70 24.00
Denmark
  DKK 4.78 4.81
Norway
  NOK 3.66 3.70
Sweden
  SEK 3.47 3.51
Singapore 1000
  SGD 23.35 23.50
Malaysia
  MYR 7.67 7.73
Hong Kong
  HKD 4.03 4.08
China
  CNY 4.62 4.66
Taiwan
  TWD 1.040 1.060
Korea
  KRW 0.0277 0.0280
Indonesia
  IDR 0.00210 0.00227
India
  INR 500 0.43 0.455
Philippines
  PHP 0.60 0.625
South Africa
  ZAR 2.05 2.25
Saudi Arabia
  SAR 8.30 8.50
Qatar
  QAR 8.20 8.80
United Arab Emirates
  AED 8.50 8.70
Oman
  OMR 80.00 83.00
Russia
  RUB 0.44 0.48
Vietnam
  VND 0.00136 0.00142