ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT

 
  2016-10-28 10:02:48    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 35.08 35.13
  USD 50 35.00 35.13
  USD 5-20 34.90 35.13
  USD 1-2 34.30 35.13
United Kingdom
  GBP 50 42.60 43.30
  GBP 5-20 42.50 43.30
EURO
  EURO 100-500 38.20 38.45
  EURO 50 38.10 38.45
  EURO 5-20 38.00 38.45
Switzerland 1000
  CHF 35.20 35.40
New Zealand
  NZD 24.90 25.40
Japan
  JPY 0.3345 0.3385
Canada
  CAD 26.10 26.60
Denmark
  DKK 5.10 5.14
Norway
  NOK 4.22 4.25
Sweden
  SEK 3.83 3.88
Singapore 1000
  SGD 25.15 25.30
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 8.35 8.42
Hong Kong
  HKD 4.51 4.54
China
  CNY 5.12 5.17
Taiwan
  TWD 1.13 1.14
Korea
  KRW 0.0311 0.0314
Indonesia
  IDR 0.00265 0.00275
India
  INR 0.50 0.52
Philippines
  PHP 0.71 0.735
South Africa
  ZAR 2.35 2.55
Saudi Arabia
  SAR 9.20 9.35
Qatar
  QAR 9.45 9.80
United Arab Emirates
  AED 9.45 9.60
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 89.00 92.00
Russia
  RUB 0.52 0.57
Vietnam
  VND 0.00154 0.00161
Australia
  AUD 26.55 26.70