ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT//ประกาศวันหยุดสงกรานต์ บริษัทปิดทำการวันที่ 13-16 เมษายน 2562 เปิดให้บริการวันที่ 17 เมษายน 2562 //Songkran Festival will close April 13th-16th,2019 Open on April 17th,2019
 
  2019-04-20 11:22:52    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 31.75 31.78
  USD 50 31.70 31.78
  USD 5-20 31.60 31.78
  USD 1-2 31.00 31.78
United Kingdom
  GBP 50 41.20 41.50
  GBP 5-20 41.10 41.50
EURO
  EURO 100-500 35.65 35.75
  EURO 50 35.60 35.75
  EURO 5-20 35.55 35.75
Japan
  JPY 0.2835 0.2850
Switzerland 1000
  CHF 31.20 31.45
Australia
  AUD 22.55 22.70
New Zealand
  NZD 21.25 21.65
Canada
  CAD 23.60 23.80
Denmark
  DKK 4.74 4.77
Norway
  NOK 3.68 3.72
Sweden
  SEK 3.37 3.40
Singapore 1000
  SGD 23.35 23.45
Malaysia
  MYR 7.63 7.68
Hong Kong
  HKD 4.03 4.06
China
  CNY 4.70 4.73
Taiwan
  TWD 1.020 1.040
Korea
  KRW 0.0280 0.02820
Indonesia
  IDR 0.00215 0.00228
India
  INR 500 0.44 0.460
Philippines
  PHP 0.60 0.625
South Africa
  ZAR 2.05 2.25
Saudi Arabia
  SAR 8.20 8.40
Qatar
  QAR 8.30 8.60
United Arab Emirates
  AED 8.40 8.60
Oman
  OMR 80.00 82.00
Russia
  RUB 0.48 0.505
Vietnam
  VND 0.00134 0.00139