ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT ( we will close newyear on 31 dec 2014 until 4 jan 2015 open 5 jan 2015 ) เทศกาลปีใหม่ปิดทำการวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 เปิดทำการวันที่ 5 มกราคม 2558
 
  2014-12-18 10:09:39    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 32.88 32.95
  USD 50 32.80 32.95
  USD 5-20 32.70 32.95
  USD 1-2 31.90 32.95
United Kingdom
  GBP 51.20 51.50
  GBP 5-20 51.10 51.50
EURO
  EURO 100-500 40.50 40.80
  EURO 50 40.40 40.80
  EURO 5-20 40.30 40.80
Australia
  AUD 26.65 26.90
Switzerland 1000
  CHF 33.70 33.90
New Zealand
  NZD 25.30 25.70
Japan
  JPY 0.2795 0.2840
Canada
  CAD 28.15 28.30
Denmark
  DKK 5.41 5.46
Norway
  NOK 4.38 4.43
Sweden
  SEK 4.24 4.28
Singapore 1000
  SGD 25.00 25.20
Brunei
  BND 24.50 25.20
Malaysia
  MYR 9.42 9.50
Hong Kong
  HKD 4.23 4.26
China
  CNY 5.27 5.31
Taiwan
  TWD 1.06 1.08
Korea
  KRW 0.0300 0.0302
Indonesia
  IDR 0.00260 0.00285
India
  INR 0.51 0.54
Philippines
  PHP 0.72 0.75
South Africa
  ZAR 2.70 2.90
Saudi Arabia
  SAR 8.60 8.80
Qatar
  QAR 8.85 9.00
United Arab Emirates
  AED 8.85 9.00
Scotland
  SCP 49.00 51.00
Oman
  OMR 80.00 84.00
Russia
  RUB 0.40 0.60
Vietnam
  VND 0.00150 0.00154