ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2015-11-30 09:45:45    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 35.80 35.90
  USD 50 35.75 35.90
  USD 5-20 35.65 35.90
  USD 1-2 35.25 35.90
United Kingdom
  GBP 50 53.80 54.05
  GBP 5-20 53.70 54.05
EURO
  EURO 100-500 37.85 38.00
  EURO 50 37.75 38.00
  EURO 5-20 37.65 38.00
Australia
  AUD 25.65 25.80
Switzerland 1000
  CHF 34.70 34.90
New Zealand
  NZD 23.25 23.60
Japan
  JPY 0.2910 0.2925
Canada
  CAD 26.70 26.90
Denmark
  DKK 5.04 5.08
Norway
  NOK 4.08 4.12
Sweden
  SEK 4.07 4.10
Singapore 1000
  SGD 25.30 25.40
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 8.30 8.40
Hong Kong
  HKD 4.62 4.65
China
  CNY 5.52 5.56
Taiwan
  TWD 1.11 1.12
Korea
  KRW 0.0310 0.0312
Indonesia
  IDR 0.00255 0.00265
India
  INR 0.53 0.55
Philippines
  PHP 0.76 0.78
South Africa
  ZAR 2.45 2.55
Saudi Arabia
  SAR 9.40 9.55
Qatar
  QAR 9.65 9.80
United Arab Emirates
  AED 9.65 9.80
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 92.00 93.50
Russia
  RUB 0.50 0.56
Vietnam
  VND 0.00155 0.00165