ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2018-06-22 16:36:13    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 32.84 32.93
  USD 50 32.80 32.93
  USD 5-20 32.70 32.93
  USD 1-2 32.00 32.93
United Kingdom
  GBP 50 43.40 43.65
  GBP 5-20 43.30 43.65
EURO
  EURO 100-500 38.05 38.40
  EURO 50 38.00 38.40
  EURO 5-20 37.95 38.40
Japan
  JPY 0.2975 0.2990
Switzerland 1000
  CHF 33.00 33.20
Australia
  AUD 24.10 24.20
New Zealand
  NZD 22.50 22.70
Canada
  CAD 24.60 24.85
Denmark
  DKK 5.08 5.11
Norway
  NOK 4.01 4.04
Sweden
  SEK 3.66 3.69
Singapore 1000
  SGD 24.10 24.25
Malaysia
  MYR 8.04 8.10
Hong Kong
  HKD 4.17 4.20
China
  CNY 5.02 5.05
Taiwan
  TWD 1.075 1.090
Korea
  KRW 0.0295 0.0297
Indonesia
  IDR 0.00220 0.00235
India
  INR 100-500 0.45 0.47
Philippines
  PHP 0.59 0.615
South Africa
  ZAR 2.30 2.50
Saudi Arabia
  SAR 8.50 8.75
Qatar
  QAR 8.40 8.75
United Arab Emirates
  AED 8.70 8.95
Oman
  OMR 82.00 84.00
Russia
  RUB 0.50 0.53
Vietnam
  VND 0.00137 0.00142