ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2015-02-27 10:03:50    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 32.32 32.38
  USD 50 32.25 32.38
  USD 5-20 32.15 32.38
  USD 1-2 31.30 32.38
United Kingdom
  GBP 49.80 50.30
  GBP 5-20 49.70 50.30
EURO
  EURO 100-500 36.20 36.50
  EURO 50 36.10 36.50
  EURO 5-20 36.00 36.50
Australia
  AUD 25.10 25.40
Switzerland 1000
  CHF 33.85 34.15
New Zealand
  NZD 24.40 24.65
Japan
  JPY 0.2715 0.2745
Canada
  CAD 25.80 26.00
Denmark
  DKK 4.81 4.87
Norway
  NOK 4.18 4.25
Sweden
  SEK 3.81 3.87
Singapore 1000
  SGD 23.75 23.95
Brunei
  BND 23.50 24.00
Malaysia
  MYR 8.90 8.96
Hong Kong
  HKD 4.16 4.19
China
  CNY 5.10 5.14
Taiwan
  TWD 1.030 1.045
Korea
  KRW 0.0290 0.0293
Indonesia
  IDR 0.00245 0.00265
India
  INR 0.51 0.525
Philippines
  PHP 0.72 0.74
South Africa
  ZAR 2.65 2.80
Saudi Arabia
  SAR 8.55 8.70
Qatar
  QAR 8.75 8.90
United Arab Emirates
  AED 8.75 8.90
Scotland
  SCP 47.00 49.20
Oman
  OMR 83.00 84.50
Russia
  RUB 0.43 0.53
Vietnam
  VND 0.00150 0.00154